Bierbauer Lipót Ferenc

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Kőszeg, 1841. november 9. – Balatonfüred, 1917. február 7.: bencés tanár.

1857-ben lépett a Szent Benedek-rendbe, 1864-ben szentelték pappá. 1865-től Sopronban tanított két évig, majd Pannonhalmán a Szent Benedek-rendi Katolikus Szent Gellért Hittudományi Főiskolán hitszónok és tanár. 1867–1885-ig a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában tanár. Elsősorban a fizikai eredmények hasznosításának kérdései foglalkoztatták. Tervezője és a megvalósításban tevékeny részese volt a győri vízmű létrehozásának. 1870 után Győrött több helyen bevezettette a telefont, a Széchenyi teret ívfénnyel világíttatta meg.

(G. F.)

Művei

  • Predigt beim feierl. Erstlingsopfer d. Iräneus Kainráth. Kőszeg, 1867. V. 22. Győr, 1867.
  • Mértékés árátszámítási táblázatok. Győr, 1876.
  • Vegytan. 1–2. köt. Győr, 1876.
  • Phisika a középtanodák felsőbb osztályai használatára. Győr, 1878 –1879.
  • Physika. Győr, 1880.
  • Csillagászat. Győr, 1884.
  • Emlékirat a vízvezetéki műnek 1884. évben történt megnyitása alkalmával. Győr, 1884.
  • A fizikának elemei, a középiskolák számára. Győr, 1884. (G. F.)

Felhasznált irodalom

SZINNYEI – PBRT 6.B. p. 862–864. – Péchy Kálmán: Győr város vízszolgáltatási és csatornahálózati rendszerének kialakulása 1949-ig = GYT 3. köt. 1974. p. 10–20. – PSZBRN 96. p. – MKL

Szakirodalmi rövidítések