Benedek Vince

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Vanyola,1856.január 22. –Győr, 1950. október 30.: tanító.

Győrött az evangélikus elemi népiskolában és az algimnáziumban kezdte tanulmányait. A soproni líceum ötödik osztálya után átiratkozott a Dunántúli Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházkerület Soproni Tanítóképző Intézetébe, és 1875-ben megszerezte oklevelét. 1879-ben a győrújfalui evangélikus iskolába került. 1887-ben a győri evangélikus egyházközség választotta tanítójának, 1912-től a győri ágostai hitvallású evangélikus népiskola igazgatója. 1925-ben vonult nyugdíjba. A Győri Tanítói Körnek és a Győrvidéki Általános Tanítói Egyesületnek évtizedeken át elnöke volt. Az MTA Wodiáner-bizottsága tagja. Visszavonulásakor a Magyarországi Tanítóegyesületek Szövetsége tiszteletbeli tagjává választotta. Győrött megszervezte és több mint 25 éven át segítette az ingyenmenzát. II. oszt. Polgári Hadi Érdemkeresztet és Wodiáner-díjat kapott. Az Országos Tanítóegyesület alelnökévé választották 1925-ben. Egy kollégájával megírta Győr szabad királyi város és Győr vármegye földrajzát, amely elemi iskolai tankönyvként öt kiadást ért meg. A Tanulók zsebkönyvének éveken át egyik szerkesztője volt. Munkatársa volt a Győri Közlönynek és a Győri Hírlapnak, 1900-tól Gróf Endrével szerkesztette a Győri Evangélikus Népiskolai Értesítőt. 1903 és 1905 között a Győrvidéki Általános Tanítóegyesület hivatalos lapjának, a Tanügyi Értesítőnek a szerkesztője. Utolsó lakhely: Rát Mátyás tér 2. – A győri köztemető IV. parcellájában nyugszik.

(T. O.)

Művei

 • A győri evangélikus elemi népiskola „ezeréves” örömünnepe. Győr, 1896.
 • Egyházi dallamok. Bp., 1900.
 • Földrajz az elemi iskolák III. és IV. osztálya számára. Győr, 1900.
 • A Győri Ágostai Hitvallású Evangélikus Népiskola értesítője az 1899–1900 iskolai évről. Győr, 1900.
 • Földrajzi előismeretek. (társszerző: Gróf Endre) Győr, 1901.
 • A győri ágostai hitvallású evangélikus népiskola Kossuth ünnepe. Győr, 1902.
 • A „szabadság, egyenlőség, testvériség” emlékünnepe. Győr, 1902.
 • Helytörténeti adatok. (társszerző: Gróf Endre) Győr, 1911.
 • Fertőtó és Hanságmocsár. Celldömölk, 1913.
 • Kemenesalján át a Balatonhoz. Celldömölk, 1913.
 • A Győri Ágoston Hitvallású Evangélikus Népiskola értesítője az 1917– 18 (háborús) iskolai évről. Celldömölk, 1918.

Felhasznált irodalom

Köpeczi Kiss Sámuel: Benedek Vince, a pátriárka = Ev. Népiskola 1936/2. – Niederland Vilmos: Egy tanítódinasztia = Ev. Népiskola 1943/6. 140. – Grábics Frigyes: Régi győri pedagógusok: Benedek Vince (1856–1951) = Hogyan? 1987/1. p. 27–30. – Magassy Sándor: Onomasticon... (kézirat). – HA Győr 782/1950. – TNY 2002.

Szakirodalmi rövidítések