Bedy Vince

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Gyirmót, 1866. március 31. – Győr, 1938. december 29.: római katolikus pap, történész.

Szülők: B. István, Galambos Katalin. – Gimnáziumi tanulmányait a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában, a teológiát a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte. 1889-ben szentelték pappá. 1892-ben püspöki szertartó, 1894-től egyházjogot és egyháztörténetet tanított a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskolán, 1902-ben püspöki irodaigazgató, 1905-ben kanonok, 1917-ben pápai prelátus, 1933-ban nagyprépost. Közben, 1911-től a Győri Püspöki Papnevelő Intézet igazgatója, később a Hittudományi Főiskola rektora. Tagja volt a város törvényhatósági bizottságának, 1933-ban felsőházi tag. Egyházigazgatási teendői során terelődött figyelme történelmi, egyháztörténeti kérdésekre, ebből bontakozott ki jelentős életműve. A Győri Szemle alapítói között volt 1930-ban, haláláig társszerkesztőként szerepelt. 1910-ben tagja, 1924-ben alelnöke, 1934-ben társelnöke a Kisfaludy Irodalmi Körnek, 1931-től elnöke a Győri Képző-és Iparművészeti Társulatnak. Legfontosabb művei a Győregyházmegye múltjából sorozatban, kisebb írásai napilapokban és a Győri Szemlében jelentek meg. Utolsó lakhely: Papnevelde u. 13. A győri székesegyház kanonoki kriptájában nyugszik.

(G. F.)

Művei

 • A cultus disparitás mint házassági akadály. Győr, 1893.
 • A kálvária útján. Győr, 1904.
 • Beszéd. Temetőkápolna megáldása alkalmából mondotta Gyömörén, 1912. ápril. hó 21-én. Győr, 1912.
 • Mária a szenvedők példaképe. Győr, 1916.
 • A Győri Nemzeti Rajziskola története. Győr, 1930.
 • Győri fuvarosok. Győr, 1931.
 • A Győri Székesegyház Ének-és Zenekarának rövid története. Győr, 1931.
 • A Győri Székesegyház Szentháromság Kápolnája. Győr, 1931.
 • A pápóczi prépostság története. Győr, 1931.
 • A … győrhegyi prépostság története. Győr, 1932.
 • Máthéssy István győri nagyprépost, váci püspök. Győr, 1933.
 • A felsőörsi prépostság története. Veszprém, 1934.
 • Győregyházmegye múltjából. Győr, 1936–1939.
 • A győregyházmegyei papnevelés története. Győr, 1936.
 • A győri székesegyház története. Győr, 1936.
 • Gyirmót község története. H. n., 1938?
 • A győri székeskáptalan története. Győr, 1938.
 • Győr katolikus vallásos életének múltja. Győr, 1939.

Felhasznált irodalom

MPL2 II. – FEJEK p. 58–59. – GYPT p. 14., 111., 121., 142., 177., 268. – GYSZT p. 10., 493. – GYNH 1938. jún. 5. – GYH 1938. dec. 30. p. 3. – GYKVÉM p. 8., 13., 15., 17., 24., 32., 35., 40., 43., 47., 48. – DH 1939. jan. 1. – Szabady Béla:Bedy Vince dr. = GYSZ 1939. p. 1–6. – GULYÁS MÉL – GYZ p. 7., 10–11., 13–16., 18–20., 23 –24., 28– 29., 34–35., 38., 41–42., 46., 50., 75., 86., 99., 104–105., 108., 125–126., 131., 133., 137– 138., 158., 165., 220–221., 607. – MKL – GYISB 227. – HA Győr 838/1938.

Szakirodalmi rövidítések