Beccaria, Virgilius

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

?, 1602 e. – ?, 1636. március 14. u.: városbíró, kereskedő.

Fia: Mihály.

Az itáliai Lombardia Chiavenna városából származó család a 16. század végén telepedett meg Győrben mint kereskedő. 1602-ben kapott nemességet. Vagyonát a város egyik jelentős kereskedőcsaládjából származott Torkos Ilonával kötött házassága alapozta meg, majd elsősorban a kelet–nyugati közvetítő kereskedelem haszna gyarapította. 1635–1636-ban a város bírája. Egész életében törve beszélt magyarul. Miután egyetlen fia, Mihály jezsuita szerzetes lett, a család kihalt. Háza a pannonhalmi főapátok későbbi győri palotájának (a mai Xántus János Múzeumnak) a helyén állt.

(Ge. L.)

Felhasznált irodalom

Villányi Szaniszló: Győr vár és város helyrajza, erődítése, háztelek és lakossági viszonyai a XVI– XVII. században. Győr, 1882. – Sörös Ignác: Végrendeletek és leltárak a XVI–XVII. századból. = Történelmi Tár, 1899. – GYNH 1941. jan. 5. p. 3. – GYVT p. 115–120. – Gecsényi Lajos: Vázlat Győr XVI–XVII. századi történetéből = GYTKN p. 40.

Szakirodalmi rövidítések