Beöthy Károly, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Komárom, 1820. november 2. – Győr, 1864. november 21.: ügyvéd, közíró.

Szülők: B. Gáspár, Kovács Katalin. Dr. Kovács Pál unokaöccse.

A középiskolát szülővárosa református kollégiumában, a jogot a pesti Királyi Magyar Tudományegyetemen végezte. Az ügyvédi vizsga után Pesten maradt gyakorló ügyvédnek az 1848-as forradalom és szabadságharc kitöréséig. Önkéntesként a Délvidéken harcolt a szerb felkelők ellen, majd vésztörvényszéki bíróként szolgálta a szabadságharc ügyét. 1849 októberében a várvédőkkel kapitulált Komáromban. Menlevelétől védve Győrben folytatott ügyvédi praxist. 1861-ben az alkotmányos megyei hatóság alügyésze. 1859-es megalakulásától kezdve a Győrvidéki Gazdasági Egylet jegyzője. Pályája kezdetén mint szépíró a Honművészben és a Koszorúban publikált. Később jogi, közgazdasági munkáit a Magyar Gazda, a Gazdasági Lapok, a Kerti Gazdaság, a Hölgyfutár közölte. Sok tárcát írt, többségét a Győri Közlöny hozta 1859 és 1864 között.

(T. L.)

Művei

  • A győrvidéki gazdasági egyesület évkönyve 1860–62. Győr, 1863.

Felhasznált irodalom

GYK 1859. júl. 28. p. 238., júl. 31. p. 241–242., aug. 4. p. 245–246., 1864. jan. 31. p. 33., nov. 24. p. 378. – MVV p. 163. – Tóth László: Népi és alkotmányjogi mozgalmak Győrött 1859–61 között = Arrabona 16. köt. Győr, 1974. p. 267. – Tóth László: Az alkotmányos liberalizmus belső vívódása és tagolódása a kiegyezés előtti Győr megyében. 1861–1867. = Arrabona 24–25. köt. Győr, 1988. p. 209. – Néma Sándor: A Győrvidéki Gazdasági Egylet története = Győri Tanulmányok 1995. p. 93–108. – GYT

Szakirodalmi rövidítések