Bay Ferenc, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győrsziget, 1904. július 18. – Győr, 1975. április 9.: könyvtáros, jogász.

Szülők: B. Ferenc, Tóth Erzsébet.

A Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségizett 1922-ben, majd a budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Jogi Karán tanult. Államtudományi oklevelet a Magyar Kir. Erzsébet Tudományegyetem Jog-és Államtudományi Karán, 1928-ban kapott Pécsett. Napidíjasként került Győr város szolgálatába a Városi Közkönyvtár és Levéltárba. 1932-ben szerzett országos levéltári kezelő-tisztviselői oklevelet. 1933. október 13-án kinevezték a levéltár és könyvtár vezetőjének. Tagja lett a Könyvtári és Levéltári Egyesületnek, majd megválasztották a vezetőség tagjai közé. Titkára, majd főtitkára lett a Kisfaludy Irodalmi Körnek. Osztovics Józseffel finanszírozta és szerkesztette a Dunántúli Helikon című irodalmi folyóiratot 1938-ban. Sokat tett a Városi Közkönyvtár szolgáltatásainak kiszélesítéséért, korszerűsítéséért. 1945 után szerkesztőségi tagja lett a Könyvtáros című szakmai folyóiratnak,elindítója a Kisalföldi Könyvtáros című periodikának. A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár létrehozásakor kinevezték igazgatónak, és nyugdíjba vonulásáig, 1964-ig e beosztásban dolgozott. Irodalom és helytörténeti munkásságáról száznál több írása tanúskodik. Negyvennél több zeneművet alkotott, zongora-és orgonajátéka közismert volt a városban, zenekritikusként is tevékenykedett. Bartók Béla és Kodály Zoltán művészetének győri népszerűsítője volt. Utolsó lakhely: Bartók B. út 18/A – Nyughelye Győrött, a Szent Imre templom altemploma.

(M. I.)

Művei

Műveit ismerteti: PETRIK,GULYÁS, MK 1945–60.

Felhasznált irodalom

GYH 1938. febr. 1. p. 2. – GULYÁS – HE p. 132. – Mónus Imre: Dr. Bay Ferenc 1904–1975 = Könyvtáros 1975/7. p. 399. – Könyvtári Minerva. Győr, 1988. p. 114. – Horváth József: Adalékok a magyar könyvtári statisztika történetéhez. Bay Ferenc vizsgálódásai 1935ből = Kisalföldi könyvtáros 1992/1. p. 6–11. – Mónus Imre: Dr. Bay Ferenc = GYT 19. köt. 1998. p. 207–233. Műhely, 1998. 3. sz. p. 85–86. – GYISB p. 131. Csanaki Ilona: Bay Ferenc könyvtári törekvései (szakdolgozat). Győr, é. n. – HA Győr 507/1975. – IT 12461/ 1907.

Szakirodalmi rövidítések