Batthyány Lajos, németújvári gr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Egyed, 1860. július 27. – Polgárdi, 1951. december 27.: főispán.

Szülők: gr. B. Géza, gr. Batthyány Emma. Felesége: Andrássy Ilona grófnő.

A középiskolát a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában, jogi tanulmányait Budapesten a Királyi Magyar Tudományegyetemen, továbbá Berlinben és Párizsban végezte. Külügyi szolgálatba lépett. 1882-ben Ikervárra vonult vissza gazdálkodni. Az uradalmat mintagazdasággá fejlesztette. 1884. január 1-jével az uralkodó őt nevezte ki győri főispánnak. Felszámolta a nagy városházi anomáliákat, mindenben támogatta Zechmeister Károly városfejlesztési terveit. Pártolta a győri vízvezeték építését, s a Győri Szépítő Egylet elnökeként számos urbanizációs kezdeményezést indított el. 1892. március 9-én Fiume kormányzójává nevezték ki. E tisztségéről 1896 őszén lemondott. Még ez évben Győr város országgyűlési képviselője. 1894 februárjában Győrött díszpolgárrá választották. Császári és királyi kamarás és valóságos belső titkos tanácsos. 1901-ben Fiume szabadelvű párti országgyűlési képviselője. 1905-ben és 1910-ben ellenzékiként nyerte el Bodajk kerület mandátumát. Rövidesen lemondott mandátumáról, és a főrendiházban bekapcsolódott a munkapárt elleni küzdelmekbe. 1951-ben kitelepítették Budapestről.

(T. L.)

Felhasznált irodalom

GYK 1884. jan. 6. p. 1. – MOA 1892–97. p. 67– 68., 1901–5 p. 212., 1905–6 p. 216., 1910–15. p. 227. – Magyarország vármegyéi és városai. Vasvármegye. Bp., 1898. – MPL2 – Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája 1. köt. Bp., 1990. p. 124–125. –UMÉL – DISZ

Szakirodalmi rövidítések