Batthyány Géza, németújvári gr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Polgárdi, 1838. június 1. – Bp., 1900. január 2.: birtokos. – A főrendiház örökös tagja. Győrött a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában végzett, majd a pozsonyi Királyi Akadémián tanult. 1861. május 15. – november 9. között Sopron vármegye másodalispánja. 1861. január 7. – szeptember 15. közötti időszakban nevét a Győr megyei törvényszék bírái sorában is megtaláljuk. Ikervári uradalmában mintagazdaságot rendezett be. Az 1860. február 15-én megalakult Győrvidéki Gazdasági Egylet megválasztotta elnökének. Az egylet Batthyány vezetésével az országban az elsők között hagyott fel a passzív rezisztenciával. Számtalan terménykiállítást, tenyészállat-díjazásokat, gyapjúvásárt rendezett Győrött és az észak-dunántúli városokban. Vezetésével eredményesen szorgalmazták a mezőgazdasági-gépgyártást.

(T. L.)

Felhasznált irodalom

GYK 1861. jan. 13. p. 13., 1864. okt. 30. p. 350. – MVV p. 399., 402. – Tóth László: Népi és alkotmányjogi mozgalmak Győrött 1859–61 között = Arrabona 16. köt. Győr, 1974. p. 273.

Szakirodalmi rövidítések