Baross Gábor, bellusi

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Pruzsina, 1848. június 6. – Bp., 1892. május 9.: politikus.

Szülők: B. Antal, Pongrácz Natália.

A középiskolát Léván a piarista algimnáziumban, a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában és a Pannonhalmi Szent Benedek Rend Esztergomi Főgimnáziumában végezte. Pesten beiratkozott a jogi egyetemre, 1871-ben ügyvédi vizsgát tett. 1872-ben Trencsén megye aljegyzőjévé választották, 1874-ben főjegyző és árvaszéki ülnök. 1875-ben a Szabadelvű Párt színeiben mandátumot szerzett az országgyűlési választásokon. 1883. március 30-ától a Közmunka-és Közlekedési Minisztérium államtitkára. 1886. december 29-étől 1889. június 15-éig ugyanitt miniszter, majd 1889. június 16-ától haláláig kereskedelemügyi miniszter. Közben 1888. augusztus 27-étől szeptember 22-éig vallás-és közoktatásügyi miniszter, 1889. március 22-étől június 16-áig belügyminiszter. 1884-től haláláig négy cikluson keresztül képviselte Győrt a parlamentben. Tevékenységének köszönhetően 1889-ben államköltségen megépítették a Rába folyón átívelő vasszerkezetű vasúti hidat, és kibővítették a győri pályaudvart. Szabályozták a Rábát és a Felső-Duna-szakaszt. Személyéhez kötődött a Győri Kereskedelmi és Iparkamara megalapítása 1890-ben, és 1891-ben Győr és Győrsziget az ő közbenjárására jutott államköltségen telefonvonalhoz. 1886. december 30-án Győr díszpolgárává választották. – Emlékére szobrot állítottak, iskolát, utcát és hidat neveztek el róla.

(K. F.)

Művei

Le commerce, l'industrie et le régime des transports en Hongrie. Bp., 1891.

Felhasznált irodalom

SZINNYEI – Gyömrei Sándor – Vértessy Miklós: Baross Gábor. Bp., 1937. – MÉL – MTTT p. 39. – K 1992. ápr. 25. – MNL – Majdán János: Baross Gábor győri tevékenysége = GYT 14–15. köt. 1994. p. 43–71 – Baross Gábor. Bp., 1997. – MTL – EEGYK p. 304. – Sáry István: Győr és a vasutak. Győr, 2001. p. 16. – DISZ

Szakirodalmi rövidítések