Barcsai Károly

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Baja, 1877. január 20. – Győr, 1944. március 4.: tanár.

Szülők: Beyer Károly, Kobelrausch Emma. Felesége: Erdős Ella.

Pedagógiai pályáját 1896-ban Baján az evangélikus elemi iskolában kezdte, majd 1905-ben a polgári iskola tanítója. 1907-ben Budapesten az Állami Tanítóképző Intézet oklevelét szerezte meg, és még abban az évben Losoncra helyezték. 1908-ban Temesvárra, 1911-ben Máramarosszigetre került. Itt 1919ig tanított, szerkesztette a Nevelés című lapot. 1919 után Győrbe menekült. A Győri Királyi Katolikus Tanítóképző Intézet tanára, később címzetes igazgató. Pedagógiai tárgyakat tanított nyugdíjazásáig, 1937. április 1-jéig. 1923-ban a Felső Kereskedelmi Iskolában gépírást és történelmet oktatott. 1928–36 között száznál több cikket közölt a Protestáns Tanügyi Szemlében, a Néptanítók Lapjában, a Budapesti Hírlapban, a Népnevelésben, a Magyar Tanítóképzésben és az iskolai értesítőkben. Utolsó lakhely: Klapka u. 7.

(M. I.)

Művei

  • A magyar tanítóképzés újjászervezése. Győr, 1921.
  • Költők, írók jellemrajza. Győr, 1926.
  • A földrajz tanítása. Győr, 1930.
  • A magyar nemzet történelmének, alkotmányának és állampolgári ismeretének tanítása. Győr, 1930. – * A természeti és gazdasági ismeretek tanításának történeti fejlődése. Győr, 1930.
  • A természetrajz, gazdaságtan és háztartástan tanítása. Az egészségtan tanítása. Győr, 1930.
  • A vegytan és a természettan tanítása. Győr, 1930.
  • Népiskolai módszertan. (társszerző: Barcsai József) Baja, 1931.
  • A testgyakorlás tanítása. Baja, 1931.


Felhasznált irodalom

Quint József: Költők, írók jellemrajza = Magyar Pedagógia 1927. p. 172. – Szelényi Ödön: Az ág. ev. hitű tanáregyesület XI. évkönyve az 1925/26. évről. Bp., 1927. p. 171–172. – HA Győr 206/ 1944.

Szakirodalmi rövidítések