Balics Lajos

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Lövő, 1856. február 8. – Győr, 1932. december 19.: római katolikus pap.

Szülők: B. István, Radics Rozália.

Középiskoláit Sopronban és Győrött, a teológiát a bécsi Pazmaneumban (1875–79) végezte. 1879-ben szentelték pappá, ugyanebben az évben Tatán káplán, 1881-től a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskola prefektusa, 1886-tól ugyanitt tanár. 1887-ben a győri Királyi Jogakadémia professzora. 1894-ben Nagycenken plébános és szentszéki tanácsos. 1902-ben győri székesegyházi kanonok, rektor és egyházmegyei tanfelügyelő (1903). 1906-ban címzetes apát. Legnagyobb hatású alkotása a háromkötetes katolikus egyháztörténet. Tagja volt a Szent István Társulat tudományos és irodalmi osztályának. 1905-ben a Győregyházmegyei Római Katholikus Népnevelési Egyesület elnöke, a győri katolikus fiúinternátus papi biztosa. 1910-ben püspöki helynök, a papi imaegyesület, a Győri Katholikus Kör és a Szent Vince Egyesület elnöke. 1931-ben szülőfaluja díszpolgárává választotta. Utolsó lakhely: Papnevelde u. 13. (T. L.)

Művei

  • A római katolikus egyház története Magyarországon 1– 2. köt. Bp., 1885–1890.
  • Szent István király koronáztatásától Szent László király haláláig, 1000–1095. Bp., 1885.
  • Kálmán királytól az Árpádház kihaltáig, 1195–1301. Bp., 1888.
  • Lövő története. (társszerző:Mohl Adolf) Győr, 1892.
  • Ünnepi beszéd a NagyCenken felállított Széchenyi István gróf emlékszobrának leleplezése alkalmával 1897. évi szeptember 12. Sopron,1897.
  • Ünnepi beszéd, melyet március tizenötödikén Nagy-Czenken mondott Balics Lajos… Sopron, 1898.
  • A kereszténység története hazánk mai területén a magyarok betelepedéséig. Bp., 1901.
  • A katholikus ifjúsági egyesületről. Győr, 1908.
  • Szent László fejereklyetartójának története. Győr, 1928.
  • Ünnepi beszéd a sopronvármegyei gazdasági egyesület jubiláris gyűlésén… Sopron, é. n.

Felhasznált irodalom

MVV p. 162. – RNL – FEJEK p. 36/a. – GYH 1931. máj. 16. p. 3. – Szabady Béla: Dr. Balics Lajos = GYSZ 1932. p. 310–312. – KIKNT 8., 80., 98. p. – GYPT p. 111., 124., 168. – GYSZT p. 491. – GYSZT – MKL – UMÉL – HA Győr 852/1932.

Szakirodalmi rövidítések