Balásffy Tamás

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Kolozsvár, 1580. december 3. – Pozsony, 1625. március 10.: római katolikus pap.

Bécsi és római teológiai tanulmányait Náprági Demeter támogatásával végezte, aki 1609-ben hívta meg győri kanonoknak. Az ellenreformáció egyik kiemelkedő, szenvedélyes és kíméletlen harcosa. Mikor Pázmány Péter Alvinczi Péter elleni vitairatát sajtó alá rendezte és kiegészítette, a küzdelem első vonalába került. A Zvonarich Imre ellen írt Csepregi iskola című műve a korabeli hitvitázás egyik legdurvább írása. A győri káptalan követeként részt vett a nagyszombati zsinaton 1611-ben. 1619-ben a pozsonyi káptalan tagja lett, és odaköltözött. A Káptalandomb 13. sz. házon emléktábla őrzi nevét. (G. F.)

Felhasznált irodalom

Műveit ismerteti: SZINNYEI, MÉL. Pintér Jenő magyar irodalomtörténete. Bp., 1930– 1941. 3. köt. p. 92–93. – GYPT p. 155. – GYSZT 74., 78., 89., 94., 107., 110., 402., 404. – Jenei Ferenc: Győr és régibb magyar irodalmunk emlékei. Győr, 1976. p. 28. – UMIL – EEGYK p. 111–112.

Szakirodalmi rövidítések