Börzsönyi Arnold Károly

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Ják, 1856. május 14. – Győr, 1920. május 4.: bencés szerzetes, tanár.

Szülők: B. Antal, Fodor Katalin.

1875. augusztus 29-én lépett a bencés rendbe. 1880. július 18-án tett ünnepélyes fogadalmat. 1881. július 11én szentelték áldozópappá. Másodkönyvtáros és hitszónok volt Pannonhalmán. Mint hitszónok 1882–83-ban egyetemi hallgató a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemen. 1883–1917 között gimnáziumi tanár a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában, 1912–13-ban ideiglenesen a Szent Benedek-rend győri házfőnöke és a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában igazgatóhelyettes. 1883-tól vezette a főgimnázium múzeumi rangú régiségtárát. 1897-ben a kor színvonalán álló állandó kiállítást rendezett, melynek elkészítette és kiadta a képekkel illusztrált kalauzát. 1900–1903 között közölte a gimnáziumi értesítőkben a régiségtár numizmatikai anyagát. Gyűjteményével részt vett az 1900. évi párizsi világ, valamint az 1910-es bécsi nemzetközi vadászkiállításon. Tagja volt a Műemlékek Országos Bizottságának. Utolsó lakhely: Széchenyi tér 9. – A győri köztemetőben, a Pannonhalmi Szent Benedek-rend kriptájában nyugszik.

Művei

  • Kalauz a győri Szent Benedek-rendi főgimnázium régiségtárában. Győr, 1897.
  • Győri temető a régibb középkorból. Győr, 1902.
  • A győri főgimnázium régiségtárának római érem-és pénzgyűjteménye. Győr, 1903.
  • Rómer Flóris Ferencz. Győr, 1911.
  • Gyömörei sírlelet a honfoglalási korból. H. n., 2001.

(T. L.)

Felhasznált irodalom

PBRT 6.B. p. 772–773. – MVV p. 164. – DH 1920. máj. 5. p. 3. – GYH 1920. máj. 6. p. 1. – A Győri Szent Benedek-rendi Katolikus Főgimnázium értesítője az 1919–20. iskolai évről. Győr, 1920. – Uzsoki András: A győri és Győr környéki régészeti gyűjtés és kutatás története = Arrabona 7. köt. Győr, 1965. p. 5–97. – MÉL – Tomka Péter: Adatok a Kisalföld avarkori népességének temetkezési szokásaihoz. III. = Arrabona 19–20. köt. Győr, 1977–78. p. 17–85. – PSZBRN p. 116. – MNL – HA Győr 412/1920 – TNY 2002.

Szakirodalmi rövidítések