Bászel (1938-tól Bánkúty) Ernő, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Bp., 1883. augusztus 24. – ?: tanár.

Felesége: Lancsek Etelka. Gyermekeik: Etelka, Pál, Judith Paula, Tibor Ernő Aladár.

Az Eötvös Collegium tagjaként elvégezte Budapesten a Királyi Magyar Tudományegyetemet. Tanított Zsolnán és Déván. 1912-ben került a Győri Magyar Királyi Állami Főreáliskolába. 1914–18 között tüzér százados. A gimnázium tanára volt 1939-ig, amikor is a budapesti Toldy Gimnáziumba helyezték át. Győr irodalmi életének tevékeny tagja, a Kovács Pál Irodalmi és Közművelődési Társaság társelnöke, a Magyar Kulturális Egyesületek Országos Szövetségének választmányi tagja, a budapesti Gyóni Géza Irodalmi Kör rendes tagja. A győri Kisfaludy Irodalmi Kör rendes tagja, 1928-tól titkára, egy év múlva főtitkára. A kör negyedszázados történetét 1933-ban írta meg. Foglalkozott dr. Kovács Pállal, illetve Petőfi és Győr kapcsolatával, melyekről a Győri Szemlében és a helyi sajtóban publikált.

(S. V.)

Művei

  • Az oberammergaui passiójáték. Győr, 1918.
  • Győri Kisfaludy Irodalmi Kör negyedszázados története 1908–1933. Győr, 1933.
  • A Kisfaludy Irodalmi Kör harmadik évkönyve 1931–1933. Győr, 1933.
  • Emlékkönyv Kuncz Jenő 70. születésnapjára. Győr, 1934.


Felhasznált irodalom

A Révai Miklós Gimn. évkönyve az 1938–39. iskolaévről. Győr, 1939. p. 16. – HE p. 134. – GULYÁS – IT 3661/1925

Szakirodalmi rövidítések