Bárány Gyula

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1927. szeptember 14. – Győr, 2003. március 18.: evangélikus lelkész.

Szülők: B. Gyula, Nagy Rozália. Felesége: Szalay Ida.

Az evangélikus elemi iskolában, majd a Révai Miklós Gimnáziumban tanult. Érettségi után Sopronban az Erzsébet Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi Karán végezte tanulmányait. 1949 őszén a győri Öreg-templomban, majd két esztendeig Kissomlyón volt segédlelkész, ezután Kisfaludon szolgált. A Répcelaki Belmisszió vezetőjeként is tevékenykedett. 1953-ban Kisbabotra került. 1971-ben a beledi egyházközség lelkipásztora lett, 1977-ben a győr-soproni egyházközség esperesének választották. 1980-tól a győri gyülekezetben szolgált lelkészként és esperesként 1996-ig, nyugdíjba vonulásáig. – Az újvárosi temetőben nyugszik.

(B. Z.)

Felhasznált irodalom

Táborszky László: In memoriam Bárány Gyula. 1927–2003. = Evangélikus Élet, 2003. március 30. p. 10. – Bödecs Barnabás: Bárány Gyula = Dunántúli Harangszó, 2003. április p. 3. SZA Győr, 743/1927.

Szakirodalmi rövidítések