Bán (1889-ig Banwarth) Aladár Károly, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Várpalota, 1871. november 3. – Győr, 1960. szeptember 24.: műfordító, nyelvész.

Szülők: Banwarth Mór, Szabó Mária. Felesége: Weiszman Lujza, majd Révész Georgina (Györgyi).

Pápán és Zircen járt gimnáziumba. Budapesten a Királyi Magyar Tudományegyetemen szerzett tanári oklevelet. Először Temesvárott, majd Budapesten tanított. Tanára, Horváth Cyrill hatására a finnugor nyelvi rokonság ügye már középiskolás korában foglalkoztatta. 1902-ben jelent meg Kanteletar-fordítása. 1903-ban utazott először Finnországba, ezt még kilenc kutató- és tanulmányút követte. Foglalkozott a finn és észt nép életével, néprajzával, irodalomtörténetével. 1913-ban tagja lett a Finn Irodalmi Társaságnak, a Magyar Néprajzi Társaság főtitkárává választotta. 1920-ban a Turáni Társaság egyik vezetőjévé delegálták, és szerkesztette a Turán c. folyóiratot. Közben iskolaigazgatóvá nevezték ki. 1932-ben nyugdíjba vonult. Élete fő művének az észt nemzeti eposz, a Kalevipoeg fordítását tekintette, ami 1928-ban jelent meg először. Alapítója és rendezője a finnugor kongresszusoknak, kettőt-kettőt Finn- és Észtországban, egyet Budapesten szervezett. 1945 után korábbi politikai kapcsolatai miatt mellőzték. Az 1950-es évek elején kitelepítették Budapestről Újfehértó melletti tanyára. Később engedélyt kapott arra, hogy Győrbe költözzék, itt tanított egyetemista társa, Révész Georgina. Az 1960. évi budapesti finnugor tudományos kongresszus alkalmából lehetőség nyílt a Kalevipoeg második, rövidített formában történő kiadására. A kongresszus idején halt meg. Utolsó lakhely: Dózsa rkp. 15.

Révfaluban temették el. Emlékére anyanyelvi versenyt hirdetett a Gombos Ferenc Általános Iskola, majd a Gárdonyi Géza Általános Iskola 1977– 1989 között. 1979-ben utcát neveztek el róla.

(T. O.)

Művei

Műveit ismerteti: PETRIK, MÉL

Felhasznált irodalom

GULYÁS = K 1961. nov. 26. – MIL – MÉL – A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1905– 1945. Személyi rész A–K. Bp., 1982. p. 175. – EEGYK p. 304. – HAGyőr 647/1960. – TNY 2002.

Szakirodalmi rövidítések