Bálint Mihály

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1841. január 25. – Győr, 1921. február 25.: gyáros, alapítványtevő.

Szülők: B. Sándor, Tóth Erzsébet. Testvérei: Zsuzsanna és Erzsébet.

A Győri Szeszgyár Rt. egyik alapító tagja. 1904-ben egy új színház felépítéséhez 240 000 koronát adományozott a városnak, 1910-ben a Győri Evangélikus Szeretet Otthon építéséhez 60 000 koronát az egyháznak. Támogatta a városi iskolai oktatást, illetve a szegény tanulókat. Az első világháború alatt a hadiözvegyek, hadiárvák és hadirokkantak segítése érdekében alapítványt hozott létre. Végrendeletében a városi irodalmi és művészeti élet támogatására, a szegények gyámolítására és a népkonyha működtetésére, az evangélikus iskola szociálisan rászoruló tanulóinak segélyezésére és a hátrányos anyagi helyzetben lévő középiskolások javára jelentős összegeket hagyományozott. Győrre hagyta a Czuczor utca 17. sz. alatti ingatlanát. 1904-ben Győr díszpolgárává választották. Még életében (1913) utcát neveztek el róla. – A győri köztemető V. parcellájában, díszsírhelyen nyugszik.

(H. S. D.)

Felhasznált irodalom

GYSZKVKJ 1904. nov. 22/353., 1917. okt. 25/336., 1921. szept. 30/282., 1934. márc. 16/10. – HI 1907. 1. sz. p. 23. – DH 1921. febr. 26., 1935. júl. 14. – GYH 1921. febr. 27. p. 2. – Pálmai Lajos: A Győri Ev. Szeretetház története 1883–1933. Győr, 1933. p. 15., 17. – Tomaj Ferenc: Győr utcái, terei = Arrabona 11. köt. Győr, 1972. p. 202. – Vörös Károly: Győr művelődése a dualizmus korában = Arrabona 14. köt. Győr, 1972. p. 382. – Honvári János: Kis magyar ipartörténet: Agyőri szeszgyár története. Bp., 1995. p. 32–33. – GYSZKVPI 2792/936., 93597/1934., 106/1941., 103/1942. – DISZ – HA Győr 175/1921. – TNY 2002.

Szakirodalmi rövidítések