Bálint Géza

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Mihályi, 1915. június 5. – Győr, 2002. február 4.: tanár, újságíró.

Szülők:B.Gyula, Hajnal Erzsébet.Felesége Gille Magdolna, gyermekeik:András,Gyula, Péter.

A premontrei gimnáziumot Keszthelyen végezte, majd Sopronban tanítói képesítést szerzett. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolát végzett Szegeden. 1938-tól Izsákon tanított. A második világháború idején katonai szolgálatot teljesített, majd orosz hadifogságba esett. 1947-ben tért haza. 1948 márciusától az MDP tagja. 1948 szeptemberétől a Lenin úti Általános Iskola igazgatóhelyettese, 1955 szeptemberétől a Vörös Hadsereg úti Általános Iskola igazgatója. Közben, 1948 decemberétől 1954 áprilisáig a GyőrSopron megyei Hírlapnál korrektor. 1953 novemberétől 1958 augusztusáig a Magyar Rádió Győri Stúdiójának ifjúsági rovatát szerkesztette. 1957-ben felmentését kérte az igazgatói beosztásából. 1958. március 1jétől a Kisalföld című napilap részállású lektora, 1961. június 1jétől főállású olvasó és tördelőszerkesztője. Kéziratokról üzenjük című rovata népszerűségnek örvendett a verselő kedvű olvasók körében. Szerkesztőségi fogadóóráin tanára, mentora volt a hozzá forduló fiataloknak. Írói álneve Hajnal Bálint volt, művei kéziratban maradtak.

(H. S. D.)


Felhasznált irodalom

K 2002. febr. 5. p. 1. – CSK

Szakirodalmi rövidítések