Arany Dániel

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Pest, 1863. július 11. – Bp., 1945. január: matematikus, tanár

Szülők: Arany Ignác, Gold Antonia.

Tanulmányait az 1873/1874-es tanévben, a Győri Magyar Királyi Állami Főreáliskolában kezdte. 1881-ben érettségizett, majd a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemen szerzett matematikatanári diplomát. 1888-tól a Győri Magyar Királyi Állami Főreáliskolában tanított. Itt indította el a Középiskolai Matematikai Lapokat, melynek mutatványszáma 1893. december 1-jén jelent meg. 1896-ban Budapestre költözött, a budapesti VIII. Kerületi Állami Főgimnáziumban matematikát tanított. 1905-től 1919-ig a Budapesti Felsőépítőipari Iskolában tanított. A Tanácsköztársaság idején tanúsított magatartásáért nyugdíjazták. A két világháború között biztosítási matematikusként dolgozott. Zsidó származása miatt 1944-ben gettóba került. Feleségével együtt halt meg Budapest ostroma idején. Az ő nevét viseli a gimnáziumok I–II. osztályai számára évente megrendezett országos matematikaverseny. Több középiskolai tankönyv szerzője. Tudományos téren játékelmélettel, matematikai statisztikával, valószínűségszámítással, továbbá az ún. Simson-egyenessel foglalkozott.

Sírja Budapesten a Dohány utcai zsinagóga melletti hősök temetőjében van.

(M. E.)

Művei

  • Számtan a középiskolák alsó osztályai számára. (társszerző: Szíjártó Miklós) Bp., 1899–1900.
  • Algebra a középiskolák felső osztályai számára a legújabb utasítások alapján. Bp., 1904.
  • Az életés járadékbiztosítási üzlet elmélete. (társszerző: Magyar László) Győr, 1905.
  • Számtan a középiskolák alsó osztályai számára az új középiskolai tanterv alapján. Bp., 1909.
  • Der mathem. Unterricht an den höheren Gewerbeschulen und gewerblichen Fachschulen. (társszerző: Bánhegyi Aladár) Bp., 1912.
  • Algebrai és geometriai képletek és műveletsorozatok gyűjteménye a középiskolai tananyag köréből. Győr, é. n.


Felhasznált irodalom

Oblath Richard: Arany Dániel. 1863–1944. = Középiskolai Matematikai Lapok 1954/ 9. – MÉL – MH 1977. júl. 8. p. 8. – Arany Dániel. 1863–1945. = Révai Miklós Gimn. 200. Jubileumi évkönyv. Győr, 1988. p. 92. – MTTT p. 26. – MTL

Szakirodalmi rövidítések