Apffalter József

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

?, 1740 k. – ?, 1796. december 21.: római katolikus pap

1758-tól 1761-ig a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskola tanulója. 1770-ben komáromi, majd székesegyházi főesperes. 1770-től 1796-ig győri kanonok. 1773-tól 1776-ig Győrött prefektus, 1773–1774-ig a győri szeminárium igazgatója. 1776 októberétől 1783 októberéig a győri Királyi Kerületi Akadémia igazgatója volt.

(M. E.)

Műveit ismerteti:

SZINNYEI


Felhasznált irodalom

  • GYKTAT 1. köt. p. 10., 40.
  • GYPT p. 446.
  • GYSZT p. 467.

Szakirodalmi rövidítések