Ammon András

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Staffelstein, 1550 k. – ?: evangélikus lelkész

1576-ban magiszteri fokozatot szerzett a wittenbergi egyetemen. 1580– 1584 között Nezsiderben volt rektor, majd Győrött a német helyőrség iskolájának rektora 1584 és 1586 között. br. Teuffel András kapitány támogatásával Wittenbergbe ment, ahol 1586. október 16-án lelkésszé avatta Leyser szuperintendens. Ezután Győrött lelkész.

(M. S.)

Felhasznált irodalom

DEET 1. köt. 564. p.

Szakirodalmi rövidítések