Amade László, várkonyi báró

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Bős, 1703. július 26. – Felbár, 1764. december 22.: birtokos nemes, költő A. Antal fia. Felesége: Orczy Zsuzsanna, majd Weltzl Paulina.

Iskoláit a győri Jezsuita Kollégiumban kezdte, 1721-től a nagyszombati érseki egyetemen folytatta. A grazi egyetemen tanult 1724–25-ben, ahol magiszteri fokozatot szerzett filozófiából. 1727-től Esterházy Imre esztergomi érsek apródja Pozsonyban. 1729-ben megszökött az érseki udvarból. 1730-ban katonai pályára lépett. Huszárkapitányként vett részt a lombardiai hadjáratban. 1742-ben ezredessé, 1744-ben generálisadjutánssá nevezték ki. 1750-ben otthagyta a katonai pályát, a pozsonyi magyar királyi udvari kamara tanácsosa, 1751-től aranykulcsos kamarás lett. „A szép fényes katonának – arany, gyöngy élete...” kezdetű katonadalát ma is éneklik, Kodály Zoltán Háry János c. daljátékában is feldolgozta. 1759-ben Győrben adta ki Enthusiasmus affectuosus (Ájtatos fellángolás) c. költeményét.

Győr közgyűlése 1948-ban az akkori Lövőkert utcát Amade László utcára változtatta.

(M. Gy.)

Művei

  • Victor in praelio S. Ivo. Tyrnaviae, 1722.
  • Buzgó szívnek ékes fohászkodásai. Bécs, 1755.
  • Ájtatos fohászkodás, az jó hir, név bötsületnek pártfogó patronnusához. Győr, 1759.
  • Enthusiasmus affectuosus honoribus divi patroni honoris Ladislaus Homodeus dicatus. Győr, 1759.
  • Várkonyi br. Amade László versei. Pest, 1836.


Felhasznált irodalom

SZINNYEI – Gálos Rezső: br. Amade László győri háza = GYSZ 1933/7–9. p. 178–184. – Gálos Rezső: br. Amade László (Pécs, 1937). – MIL – Tomaj Ferenc: Győr utcái és terei = Arrabona 9. köt. Győr, 1967. p. 332. – Horváth János: A magyar irodalom fejlődéstörténete. Bp., 1976. p. 102 –110. – Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet. Bp., 1978. p. 199–200. – MKL – Z. Szabó László: Amadék és Győr = GYT 13. köt. 1993. p. 153– 156. [[ Szakirodalmi rövidítések]]