Amade Antal, várkonyi báró

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Hédervár, 1676. augusztus 1. – Felbár, 1737. április 8.: birtokos, költő

Felesége: Horvát Simoncsics Rozália, fia A. László.

Iskoláit a pozsonyi jezsuita kollégiumban végezte. 1692–1696 között a nagyszombati érseki egyetemen tanult. Pozsony vármegye táblabírája és királyi tanácsos, aranysarkantyús vitéz volt. A Rákóczi-szabadságharc idején felbári birtokán élt. Rendezetlen birtokviszonyai, a folytonos perlekedés, zűrzavaros családi élete elkeseredett emberré tették. Kéziratos formába szerkesztett istenes verseit Sajghó Benedek pannonhalmi főapátnak ajánlotta (1736). A rokokó verselés egyik előkészítője.

Győrött, a mai Szabadsajtó u. 16. szám alatti ház tulajdonosa az 1700-as évek elejétől. (Emléktábláját tévesen a Bécsi kapu tér 11. szám alatt helyezték el.)

(M. Gy.)

Művei

  • Várkonyi br. Amade Antal versei. Győr, 1937.

Felhasznált irodalom

SZINNYEI – Gálos Rezső: br. Amade László győri háza = GYSZ 1933/7–9. p. 178–184. – MIL A magyar irodalom története 2. köt. Bp., 1964. 444–445. – RGYH 33. p. – MÉL – EEGYK p. 52–53. – MKL

Szakirodalmi rövidítések