Altabak János

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

? – 1638. október: római katolikus pap

Dalmát származású. 1598-ban mesterkanonok. Valószínűleg Sopronból érkezett Győrbe 1601-ben. Mint dékánkanonok az egyházmegye anyagi ügyeinek intézője. 1602–1607 között pápai főesperes, 1607– 1608-ban éneklőkanonok, majd szentadalberti prépost. A Szent Rudolf utcában házat vett, amelyet 1621-ben újjáépített. Ez Győr egyik legszebb barokk lakóháza. Végrendeletében a Győr Egyházmegyei Papnevelő Intézetre hagyta győrszigeti kertjével együtt, vagyona másik örököse a bazilika lett.

(G. F.)

Felhasznált irodalom

GYPT p. 13., 14., 187., 188., 225. – GYSZT p. 397. – Szabady Béla: Draskovics György győri püspök kanonokjai = GYSZ 1938. p. 23–25. – JENEI-KOPPÁNY p. 104. – Lővei Pál: Az Altabak-ház = Emberek, események, épületek. Győr, 1989. p. 17–28.

Szakirodalmi rövidítések