Alsoki László

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

? – 1581 ?: deák.

Valószínűleg Alsok mezővárosból (Pannonhalma) származott és tanulmányai révén emelkedett a nemesség soraiba. A szentmártoni vár udvarbírája, majd az 1560-as évektől 1581-ig a vármegye alispánja. 1567-ben a győri piactér sarkán álló házát (melyet korábban lebontott háza helyett kapott) a király mentesítette a polgári terhek alól, és nemesi kiváltságokkal ruházta fel. Erre emlékeztet a 19. században a kapu fölött elhelyezett „curia nobilitaris Anno 1565” feliratú zárókő.

(Ge. L.)

Felhasznált irodalom

Czech János: Győr vármegye hajdan Nemes Famíliáinak emlékeznek = Tudományos Gyűjtemény 1829/12. p. 14. – Ráth Károly: Győr megye alispánjai = GYK 1860. nov. 25. p. 378. – RGYH p. 14. – MCS 1. köt. p. 24. – Gecsényi Lajos: Győr megye közigazgatása és tisztikara a XVII. században = Levéltári Szemle 1988/9. p. 14–34. – Lővei Pál: A győri Liszt Ferenc utca 1. alatti „Curia Nobilitaris”. = GYT 1998. p. 45–60. – EEGYK p. 143.

Szakirodalmi rövidítések