Öveges Kálmán (1863-1934)

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Tét, 1863. szeptember 28. – Győr, 1934. március 24.: tanító.

Szülők: Ö. Alajos, Kummer Terézia. Felesége: Koppé Gizella.

Elemi iskoláit Győrött a Skultéty-féle iskolában és Téten végezte. Tanítói oklevelét a Győri Királyi Katolikus Tanítóképző Intézetben kapta 1880-ban. Csanakfalun, Öttevényen és Téten tanított 1889-ig, majd a győrszigeti állami iskolába helyezték. A Győri Magyar Királyi Állami Főreáliskola és a győrújvárosi I. fokú Iparostanonc Iskola rajztanára. Ezután a tanítóképző intézet gyakorlóiskolájának vezetője, a gyakorlati képzés irányítója 1894–1925-ig. 1902-ben kiadta a Győregyházmegyei Katholikus Tanügy című folyóiratot. 1905-ben alapító tagja a Győregyházmegyei Katholikus Tanítóegyesületnek, melynek célja a katolikus népnevelés anyagi és szellemi támogatása volt. 1918-ban a Katholikus Tanítók Országos Szövetségének elnökévé választották, 1919-ben kiadták hivatalos lapjukat, a Nemzetnevelés című folyóiratot. 1924 –1928 között társszerkesztője volt e lapnak, a Katholikus Tanügy című folyóirat szerkesztésében is részt vett. – Utolsó lakhely: Zrínyi u. 36. – A győri köztemető XXI/A parcellájában nyugszik.

(M. I.)

Műveit ismerteti

GULYÁS, MK 1921–44, PETRIK.

Felhasznált irodalom

Katolikusok anyakönyvei Belvárosban 1827– 1851. I. – MVV p. 198. – Markó Katalin: Egy elfelejtett győri tanító élete és munkássága. Győr, 1984. (szakdolgozat). – HA Győr 189/1934. – TNY 2003.

Szakirodalmi rövidítések