Öveges Alajos

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Révfalu, 1837. június 16. – Győr, 1906. július 17.: tanító.

Atyja Ö. Alajos. Felesége: Kummer Terézia.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumának négy osztályát végezte el, 1850-től apja mellett segédtanító. Elvégezte a győri tanítóképzőt. 1856-tól Péren, egy év múlva Pápán tanító. Téten 18 évig kántortanító. Tűzoltóegyletet, társaskört szervezett. A község képviselőnek, majd megyei küldöttnek választotta. 1879-ben visszatért Pérre. Ebenhöch Ferenc esperes tankönyvírással bízta meg: „Kis földrajz” és a „Magyarok története” címmel jelentette meg munkáit. Mind a két könyv Győr-egyházmegyében kötelező tankönyv lett. 1895-ben „Tanügyi Emlékérmet” kapott, a Győrmegyei Tanító-Egylet dísztagjává választotta. 1901-ben ment nyugdíjba. Utolsó lakhely: Bástya u. 46. – Péren temették el.

(O. H. M.)

Felhasznált irodalom

GYH 1906. júl. 18. p. 2. – DH 1906. júl. 19. p. 1. – HA Győr 427/1906.

Szakirodalmi rövidítések